Letní noční obloha

27. července 2013 v 13:24 | Mniška |  Tajemný altánek
Snad málokoho neokouzluje noční obloha, posetá miliardami zářivých mincí a drahokamů z vesmírného pokladu. A protože teď máme v posledních dnech velmi pěkné počasí, zvu vás na noční procházku k pozorování letních souhvězdí, která můžeme sledovat z končin naší republiky.


Na úvod jedna rada: Pozorování hvězd a souhvězdí je jistě pohodlné z vašich dvorečků u domu. Pokud se však chcete skutečně pokochat celistvým obrazem, který nám vesmír může odhalit, udělejte si procházku mimo město nebo obec, v níž se zrovna nacházíte. Nebudou vás rušit žádná umělá světla z ulice a vy si tak můžete vychutnat "vesmírné kino", které se vám odhalí v celé své kráse.

A jeden tip: Pokud nemáte zkušenosti s pozorováním oblohy a neznáte jednotlivá souhvězdí, zkuste si na papírek načrtnout postavení hvězd jednotlivých souhvězdí a podle vaší vlastnoručně zhotovené mapky noční oblohy pak zkuste hledat souhvězdí na obloze v praxi.

Záměrně jsem z popisů jednotlivých souhvězdí vynechala objekty z tzv. vzdáleného vesmíru, tedy tělesa, která ve většině případů nespatříte pouhým okem - schválně se mi přihlašte ti z vás, kteří jste vybaveni super úžasným dalekohledem s velkými skleněnými čočkami...

Pro začátek můžete nakouknout do mé otočné mapy hvězdné oblohy, kterou jsem nastavila na letní čtvrt rok (pro slepce: pravé myšítko -> zobrazit obrázek). Typická letní souhvězdí jsou: Labuť, Lyra, Orel, Lištička, Delfín, Šíp, Herkules, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Štít, Hadonoš, Had.

Dobrou pomůckou, z níž můžete vycházet k tomu, abyste se lépe orientovali po letní obloze, je tzv. Letní trojúhelník, který se skládá z velmi silně zářících hvězd, z nichž nejzářivější je hvězda Vega (ze souhvězdí Lyra), poté Altair (ze souhvězdí Orel) a nejméně jasná z této trojice je hvězda Deneb (ze souhvězdí Labuť). Deneb je bílý veleobr - bílí veleobři jsou vzácní, jedná se totiž o přechodovou fázi mezi rudým a modrým veleobrem, což trvá několik miliónů let. Z našeho pohledu je to velmi dlouhá doba, ale ve skutečnosti je to pouze jedno procento existence této hvězdy.

Labuť: Též se mu říká Severní kříž. Toto souhvězdí je pozorovatelné od června do ledna. Labuť letí směrem k jihu. Hvězda Deneb, o které už byla řeč, tvoří ocas Labutě. V tomto souhvězdí můžeme pouhým okem pozorovat až 79 hvězd. Labuť je připomínkou mytologického příběhu, v němž se Zeus proměnil v tohoto ptáka, aby tak upoutal pozornost krásné spartské královny Lédy, v níž našel zalíbení. V podobě labutě se nechal pronásledovat velikým orlem, před nímž ho Léda zachránila. Mimochodem Léda je matkou Heleny Trojské.

Lyra: Lyru můžeme pozorovat od května do ledna. Je to malé souhvězdí, které však můžeme nalézt snadno díky již zmíněné zářivé hvězdě Vega, která byla před 14 000 lety polárkou. Vega je vrcholem souhvězdí Lyra. Podle mytologie hrál na tuto lyru pěvec Orfeus, jehož umění oslovovalo dokonce i zvířata. Po jeho smrti se Múzy, jež byly ochránkyněmi umění, přimluvily u bohů, aby vynesli Orfeovu lyru na noční oblohu. Jak můžete pozorovat, stalo se...

Orel: Orel je viditelný od června do ledna. Prochází jím mléčná dráha, přesto je jeho nejzářivější hvězdou Altair, další hrot Letního trojúhelníku, která se řadí mezi hvězdy poměrně blízké Zemi. Orel letí na sever, takže Altair se nachází přibližně v oblasti orlího krku, nebo chcete-li jeho hlavy. Orel byl jedna z dalších podob boha Dia, který jakožto tento dravý pták, navštěvoval zemi.

Lištička: Nebo také jen Liška. Toto souhvězdí je malé a jeho hvězdy nejsou příliš výrazné, nalézt ho můžete jižně od Labutě, nebo-li uvnitř Letního trojúhelníku, jímž prochází Mléčná dráha. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně moderní souhvězdí, nedoprovází jej ani žádný mytologický příběh. Jeho původní název je však "Liška s husou".

Delfín: Jedná se o malé souhvězdí, avšak s poměrně výraznými hvězdami. Dá se snadno splést s Malým vozem, ale nenechte se mýlit. Malý vůz nenaleznete poblíž souhvězdí Orel, kde se nachází právě Delfín. Je mu však podobný vzhledem k poloze čtyř hvězd do tvaru kosočtverce a vzdálenějším ocáskem. Jako by vyskakoval z vody směrem na sever. V tomto souhvězdí jsou nejjasnější hvězdy Rotanev a Sualocin, které takto označil v 17. století italský astronom, znám pod latisnkým jménem Nicolaus Venator - a teď to zkuste přečíst pozpátku. Delfína vyzvedl na noční oblohu Zeus, dostalo se mu tak zásluhy za záchranu velkého umělce Arióna, jehož okradli námořníci a hodili ho do moře. Jeho hra na lyru přilákala delfíny, kteří mu pomohli.

Šíp: Šíp je třetí nejmenší souhvězdí na noční obloze. Nachází se uvnitř Letního trojúhelníku pod nohama Lištičky. Je stejně tak nevýrazné jako Lištička. Hrot Šípu směřuje na sever a polohy hvězd věrně napodobují tvar šípu. Vzhledem k mytologii se může jednat buď o šíp bájného Herkula anebo o Apollonův šíp, který vyhladil národ Kyklopů, škodící lidem a zemi.

Herkules: Herkules je nápadné, avšak vcelku nepřehledné souhvězdí, které se nachází mezi Lyrou a Severní korunou. Nalézt ho můžete podle čtyř hvězd, které připomínají květináč, to je trup bájného hrdiny, jehož si už staré civilizace představovaly na obloze jako klečícího obra a Féničané v něm dokonce viděli svého mořského draka Melkartha. Z našeho pohledu je však jakoby vzhůru nohama. Známého hrdinu Herkula snad nemusím dlouze představovat, byl to syn Dia a smrtelné ženy, obdařený nadpozemskou silou. Bohyně Héra, manželka boha bohů Dia, však ze žárlivosti ukládala Herkulovi o život. Hrdina nicméně překonal všechny její hrozivé nástrahy a místo smrti ho čekala sláva. Héra se s ním nakonec usmířila a dala mu za manželku svou dceru Hébé.

Váhy: Váhy jsou nepříliš nápadné souhvězdí mezi Pannou a Štírem. Pokud naleznete Štíra (viz níže) a prodloužíte dráhy hvězd, kde by se měla nacházet klepeta, pak spatříte také váhy, jakoby ležící na boku. Původně byly Váhy součástí souhvězdí Štíra. Jeho nejjasnějšími hvězdami jsou Zuben el schemali (Severní klepeto) a Zuben el genubi (Jižní klepeto) - původně prodloužená klepeta Štíra. Váhy jsou od pradávna považovány za symbol spravedlnosti a rovnováhy. Už ve starověku byly na obloze znamením podzimní rovnodennosti, což bylo určující zejména pro rolníky, aby mohli osít ozimy. Podle mytologie drží váhy bohyně spravedlnosti Astraia, která je na noční obloze zastoupena souhvězdím Panny.

Štír: Štír a Střelec patří mezi souhvězdí, která z našich končin neuvidíme nikdy úplně celé. Štíra tak můžeme pozorovat pouze od května do září a nespatříme jeho ocas, který je připraven bodnout. Štír se nachází mezi Váhami a Střelcem, jeho nejjasnější hvězdou je Antares (hlava Štíra), což je rudý veleobr - jedná se o závěrečnou fázi existence hvězdy a jíž pouhým okem zaznamenáme v oranžovočervené barvě, tato hvězda je tak podobná Marsu a odtud dostala také svůj název (Ares = Mars, anti = proti). Je jen o něco málo větší než naše Slunce. Co se týče mytologické stránky, Štír byl na oblohu položen bohyní Artemis, aby tak zabránila rozpínavosti zdatného lovce Oriona. V řeckých pověstech se totiž dočteme, že Orion byl usmrcen právě Štírem.

Střelec: Jak už bylo výše řečeno, Střelce, kterého si naši staří předkové představovali jako kentaura s nataženým lukem, nespatříme na noční obloze celého, takže neuvidíme jeho nohy. Pokud se však vydáte více na jih Země, můžete ho odtud pozorovat se vším všudy. Nachází se mezi Štírem a Kozorohem. Zajímavostí je, že směrem k tomuto souhvězdí třicet tisíc světelných let od něj se nachází střed Galaxie. Souhvězdí Střelce je tedy velmi bohaté na různé zajímavé objekty zejména pro ty, kteří vlastní dobré dalekohledy.

Kozoroh: Kozoroh je jedno z nejslaběji zářících souhvězdí zvěrokruhu a nalézá se v něm málo výrazných hvězd. Jednou z nejjasnějších je Deneb Algiedi, tedy ocas Kozoroha (napůl koza, napůl ryba), hlavu obrací jen mírně na jih. Spatřit ho můžeme mezi Střelcem a Vodnářem. Kozoroh byl odvozen od boha lesů Pana, který měl podobu Fauna (napůl člověk, napůl koza), jakmile se však objevil jeho nepřítel obr Tyfón, proměňoval se právě v Kozoroha a v této podobě před ním prchal. Díky zdatnosti ve skoku, kterou se kozoroh vyznačoval, se dostal až na oblohu.

Štít: Toto malé souhvězdí nalezneme mezi Hadem a Orlem v Mléčné dráze. Jedná se o páté nejmenší souhvězdí. Pojmenováno bylo poprvé v roce 1690 astronomem Heveliem na počest polského krále Jana III. Sobieského, který v roce 1683 odrazil Turky, tehdejší velkou hrozbu pro křesťanský svět v Evropě. Tehdy měl u sebe král štít s vytepaným křížem, který v souhvězdí můžeme také pozorovat. 4 hvězdy v tomto souhvězdí - kraje štítu - pak představují 4 syny krále. Proto se dříve toto souhvězdí jmenovalo Štít Sobieského.

Hadonoš a Had: Tato souhvězdí se nacházejí mezi Herkulem a Štírem. Někdy se mu také říká 13. znamení zvěrokruhu, protože leží na ekliptice, na níž se vyskytují ostatní souhvězdí zvířetníku. Je to velice složité souhvězdí, znázorňující muže, jenž drží v rukách obřího hada. Onen muž je syn boha Apollóna Aesculapus, který se naučil svému lékařskému umění od kentaura Chirona a stal se z něj věhlasný lékař. Had mu pomáhal při hledání léčivých rostlin, proto je s ním neodlučitelně spjat, a proto mají dodnes lékárníci ve znaku hada, jakožto symbol moudrosti. Hadonoš a Had byli původně jedno souhvězdí. Dnes je oddělena hlava Hada a jeho ocas, takže rozdělujeme souhvězdí na dva samostatné celky - Hada a Hadonoše.

Zde jsou pro představu obrysy postav, které můžete (ale nemusíte - fantazii se meze nekladou) přiřknout různým souhvězdím. Obrázky jsem stáhla z této internetové stránky Průvodce hvězdnou oblohou, v Picasu jsem je poskládala dohromady a zesvětlila (modrá barva značí Mléčnou dráhu).

Zde je druhá moje otočná mapa hvězdné oblohy, kde je vidět více výše uvedených souhvězdí, než na první otočné mapce. Jelikož nejsou všechny nápisy úplně zřetelné, pravé myšítko to jistí...
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sasha Sasha | Web | 27. července 2013 v 13:36 | Reagovat

skvelý článok :)
keď sme spali pri koňoch, kde neboli žiadne svetlá okolo ohníka, bolo strašne krásne sa dívať na oblohu a vidieť všetky tie hviezdy. v meste sa to vôbec nedá vychutnať

2 Kariol Kariol | Web | 27. července 2013 v 14:33 | Reagovat

Páni, nejenže opravdu skvělá motivace se kouknout na noční oblohu, ale ještě i báječný výklad o souhvězdích! :-)
Mě se vždycky hvězdy líbily a ráda je pozoruji, ale nikdy jsem nerozpoznala ani Velký a Malý vůz :-) ???

3 Ariadné Ariadné | 27. července 2013 v 22:23 | Reagovat

Koukám, že Kariol mi vzala slova od úst, také jsem chtěla napsat: "Páni". :D
Hvězdy se mi vždy moc líbily, ale nikdy jsem moc neznala souhvězdí. Kamarádila jsem se s jedním chlapcem, který se o hvězdy vždy zajímal, a tak vždy, když se na ně podívám vzpomenu si na něj. Takže hvězdy jsou pro mě upomínkou jedné milé bytosti. :)

4 Arwen Arwen | Web | 28. července 2013 v 14:45 | Reagovat

Mám hvězdy a mléčnou dráhu hrozně ráda. Ale i já se v souhvězdí vůbec nevyznám. Nebo je spíš většinou nenajdu... :-)

5 Mniška Mniška | E-mail | Web | 28. července 2013 v 14:57 | Reagovat

[3]:[2]: No, a přesně proto jsem napsala tento článek, abych vám v tom mohla nějak pomoct. Na těch mapkách je hezky vidět, kde ta souhvězdí můžete hledat a taky jsem se to snažila přiblížit v textu, abyste si mohli zhruba představit polohu anebo pomůcku (viz nejjasnější hvězdy v jednotlivých souhvězdích), jak to najít.
Uznávám, že na těch obrázcích to není úplně dobře vidět, ale i na nich jsou ta souhvězdí vyznačená. Tak pokud byste chtěly, zkuste si to překreslit někam na papírek a pak hledat nad sebou :)

[1]: Děkuji mockrát! Ano, máš pravdu, ve městě nejsou všechny ty hvězdy vidět při tom světelním znečištění.
Museli jste si to užít, ještě u koní... koně jsou skvělá zvířata!

[3]: Díky :) Je moc pěkné, že máš hvězdy spojené s takovou milou vzpomínkou a s někým, kdo ti není lhostejný. Je to pak dvojnásobně hezký zážitek.
I mně jeden můj kamarád učí pozorovat hvězdy a ukazuje mi souhvězdí, která vidí.

6 Beatricia Beatricia | Web | 28. července 2013 v 19:41 | Reagovat

Tento tvůj článek  je opravdu gigantický, unikátní počin ve světě blogu. Já miluji hvězdnatou oblohu, ale v pražském smogu a silné záři neonových reklam, nemám moc příležitostí. Tak si ta souhvězdí prostuduji podle tvé hvězdné mapy. Jinak: "Standing ovations for you."
Díky za ty super komentáře, to je pro mne duchovní lahůdka. :-)

7 Thalia Thalia | Web | 28. července 2013 v 19:49 | Reagovat

Hrozně ráda bych měla hvězdářský dalekohled, ale to bohužel není možné, tak ráda pozoruji noční oblohu alespoň z okna. Ráda bych si někdy vyšla mimo město, kdybych mohla :-)

8 Vendy Vendy | Web | 28. července 2013 v 20:54 | Reagovat

Klobouk dolů před tvým odborným výkladem!
Už je to dlouho, co jsem se zabývala nějakými hvězdami a pamatuji si snad už jen Malý vůz, Velký vůz, Polárku a Kassiopeju.
A v poslední době se noční obloze vyhýbám, děsí mě.
Asi nová fobie. :-?  8-)
P.S. zaujalo mě tvé popisování i ve smyslu vzniku názvu oněch hvězd, něco si pamatuji ze Starořeckých bájí a pověstí.
Věřím, že tu najdeš hodně zvídavých návštěvníků. :-)

9 Andie Andie | E-mail | Web | 29. července 2013 v 16:18 | Reagovat

Ahoj, mohla bych tě poprosit o hlas pro Andie? :) Mile ráda oplatím, pro případný hlas moc děkuju, promiň za reklamu. :)
http://music-in-my-life.blog.cz/1307/nejlepsi-pisnicka-leta-2013-3-kolo#comment108597176

10 Helena Helena | Web | 29. července 2013 v 17:24 | Reagovat

Mniško přijdu zítra,musím si to pořádně přečíst. :-)

11 pavel pavel | Web | 29. července 2013 v 18:13 | Reagovat

Tuhle otočnou mapu mám v Praze, ale ještě víc by se mi líbilo si s tebou lehnout někam za Prahou na louku a ty bys mi to prstíkem ukazovala. Co říkáš? :-D

12 Eamane Eamane | Web | 30. července 2013 v 13:33 | Reagovat

Zdravím tě :)
Na dovolené jsem ráda pozorovala měsíc, který vždy vylézal oranžový až téměř rudý - byla to prostě krása :) ...
Ráda na obloze pozoruji hvězdy a souhvězdí a ještě radši o nich čtu ve spojení s řeckou mytologií - velice poutavý článek :)

13 Helena Helena | Web | 30. července 2013 v 17:19 | Reagovat

Moc hezky sepsaný článek,tu první mapku hvězdné oblohy vlastním,mám i teleskop,ale skoro ho už nepoužívám.Planety jsou až moc rychlé na můj přístroj a souhvězdí se nejlépe pozorují okem.Krásný večer. :-)

14 Ježurka Ježurka | Web | 30. července 2013 v 17:31 | Reagovat

Na oblohu se ráda podívám, ale jen jako laik, jinak tomu nerozumím. Ale pamatuji si, že jako svobodná (to je doba, co?) jsem byla párkrát na hvězdárně a tam se mi to moc líbilo. Kdyby byla nějaká blízko, možná bych to ještě někdy zkusila. Dík za inspiraci. :-)

15 Luné Luné | 2. srpna 2013 v 13:04 | Reagovat

Nyní jsi mi neskutečně pomohla s volbou tématu na absolventskou práci. Mohla bych prosím čerpat ze tvého článku? :)

16 Mniška Mniška | E-mail | Web | 9. srpna 2013 v 13:14 | Reagovat

[11]: Jo, vím moc dobře, jak je příjemné, když Ti někdo ukazuje a u toho Ti vypráví. To by se Ti líbilo, viď? :-D Hele, ale jestli bude příležitost, proč ne. Já bych se někdy chtěla moc jít podívat i do Prahy do hvězdárny a podívat se na oblohu i přes ten jejich velký astronomický dalekohled.

Jinak vám mnohokrát děkuji za milé komentáře. Jestli vám bylo něco nesrozumitelného, klidně se zeptejte, nebo pokud byste chtěli nějakou radu ohledně pozorování.
Fakt ale je, že zrvna v těchto pošmourných dnech toho na obloze moc neuvidíme :/

17 Monica Otmili Monica Otmili | E-mail | Web | 13. srpna 2013 v 18:44 | Reagovat

Za tento článek moc děkuju! Když jsem mimo Prahu, kde je to se sledováním hvězd katastrofa, tak se po setmění skoro pořád dívám nahoru na hvězdy, ačkloliv rozeznám pouze některá souhvězdí. Nikdy nezapomenu na léto 2010, kdy na Valašsku na soláni byla obloha tak jasná, že se zdála být posetá miliardami hvězd, tam byla hvězda na hvězdě.
Je na čase zhačít hledat zvěrokruh. :)

18 Lesoslava Lesoslava | Web | 14. srpna 2013 v 9:53 | Reagovat

Snad abych se též ponořila do víru nebeských cestopisů a potápěla se pod hladinou noční oblohy pro perly těch nejzářivějších souhvězdí. Jak lákají hlubiny Vesmíru....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama